Färger ur ett företagsperspektiv

Lästid: 4 min.

Färger är otroligt intressant eftersom de utgör en så stor del av hur mottagaren uppfattar ditt företag. Du bör därför noggrant tänka igenom, vilken eller vilka, färger du väljer när du sammanställer den grafiska profilen för ditt företag.

Att färger påverkar oss har varit känt länge men hur stor inverkan har de egentligen? På 1970-talet började fylleceller i USA målas med en speciell rosa färg som fick benämningen ”Drunk Tank Pink”, som sades lugna fångar och minska våldsamt beteende. Detta uppmärksammades av tränare inom amerikansk fotboll som började måla motståndarnas omklädningsrum i samma rosa färg för att få motståndarna att bli passiva på planen. 

Även om resultaten från de här försöken inte var helt entydiga så hade färgen en inverkan och nu för tiden finns det regler som säger att hemmalagets omklädningsrum vara målat i samma färg som bortalagets.

Så då är det bara till att ringa det lokala måleriet och be dem måla om allting i närheten av konkurrentens kontor? Nja, inte riktigt men genom att vara medveten om vilka känslor olika färger väcker hos den tilltänkte mottagaren, ökar dina möjligheter att nå det resultat du önskar förmedla till dina kunder.

Vilka känslor framkallar då de olika färgerna generellt? Om vi börjar med primärfärgerna dvs. de färger som inte går att framställa genom att blanda olika färger (röd, blå och gul), så tillskrivs de egenskaperna nedan.

 

Röd

Röd är en väldigt kraftfull färg som återspeglar starka känslor, både positiva som kärlek och attraktion, men även negativa såsom fara och ilska. Fysiskt får den oss att andas lite snabbare, den ökar pulsen och stimulerar aptiten. Röd är alltså perfekt när du behöver fånga någons uppmärksamhet eller vill synas mycket. Tänk bara efter så att det inte blir för mycket så att du istället triggar de negativa associationerna.

Positiva associationer
Kärlek
Energi 
Kraft
Värme 

 

Negativa associationer 
Ilska
Fara 
Varning

Blå

Favoritfärgen inom banksektorn eftersom den förknippas med förtroende och pålitlighet. Tillskillnad från röd som har en fysisk effekt på oss är blå mentalt lugnande. Den får oss att slappna av och är avstressande, kanske är det därför som den är en av de mest omtyckta färgerna globalt sett. Ur ett företagarperspektiv är det alltså en bra färg men den kan också uppfattas som kylig eller ogästvänlig om den överanvänds.

Positiva associationer
Integritet 
Lojalitet
Pålitlighet
Intelligens

Negativa associationer 
Kylighet
Okänslighet
Maskulinitet

Gul

Om du vill att ditt företag ska förmedla glädje och lekfullhet är det gul du ska välja. Gul är själva symbolen för optimism, nyfikenhet och glädje. Inom rätt bransch är det fantastiska saker att förknippas med, men precis som med övriga färger kan det bli för mycket, speciellt eftersom gul är den färg som vi lättast uppfattar. När det blir för mycket får gul en omvänd effekt och förknippas med rädsla, fara och ångest.

Positiva associationer
Energi
Optimism
Värme
Lekfullhet
Glädje

Negativa associationer 
Instabilitet
Rädsla
Oansvarig
Fara

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin